Algemene Voorwaarden

Schaakbord.jpg

 

Leveringsvoorwaarden: Dare La Luce Wijnen

 

Op onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Alle aanbiedingen die op het internet door ons zijn geplaatst zijn niet bindend maar vrijblijvend van aard. Wij houden ons het recht voor artikelveranderingen in kleur en design, alsmede technische verbeteringen en of voorwaarden stilzwijgend door te voeren. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken.

Wanneer uw bestelling niet op voorraad is wordt er contact met u opgenomen over de levertijd. Mocht deze levertijd voor u niet acceptabel zijn dan wordt deze bestelling automatisch geannuleerd.    

BESTELLING/LEVERING

Dare La Luce Wijnen levert uitsluitend per doos of anders aangegeven in onze shop. Alle aanbiedingen van Dare La Luce Wijnen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. Mocht de levertijd voor u niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Dare La Luce Wijnen is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden, deze geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

VERPAKKING

Voor zover niet anders is overeengekomen, ligt de keuze van verpakking en transporteur bij Dare La Luce Wijnen.

PRIJZEN

Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.

Dare La Luce Wijnen heeft het recht om prijzen te wijzigen wanneer er sprake is van typefouten of anderszins. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail hiervan op de hoogte gesteld. U hebt dan het recht uw bestelling te annuleren.

Betalingen geschieden a contant, door het afgeven van een machtiging of bij vooruitbetaling, tenzij anders overeen gekomen.

EIGENDOM

Goederen die niet, of gedeeltelijk zijn betaald blijven ons eigendom totdat het volledige bedrag door u is betaald.

ALCOHOL ONDER 16 JAAR

Dare La Luce Wijnen verstrekt geen alcohol aan personen onder de 16 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

RETOURZENDING

U mag uw bestelling (of een deel daarvan, geen aangebroken dozen) binnen 7 dagen na ontvangst retourneren zonder opgaaf van redenen. Retourzendingen dienen, binnen 2 dagen na levering, per e-mail aan ons te worden gemeld. Het is alleen mogelijk om wijn in de originele verpakking, onbeschadigd, ongebruikt en niet aangebroken aan ons te retourneren.
Na ontvangst van de retour gezonden wijnen ontvangt u van ons een creditfactuur.

Bij retourzending zijn de verzendkosten voor uw rekening, tenzij anders overeen gekomen. U kunt de wijn zelf terugsturen naar het volgende adres:

Dare La Luce Wijnen
Nieuweweg 95A
3765 GC  Soest

SCHADEVERGOEDING

Dare La Luce Wijnen kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die door opzet of grove schuld aan haar is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Dare La Luce Wijnen en de Koper is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of, indien Dare La Luce Wijnen daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Dare La Luce Wijnen of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal

PRIVACY

Wanneer u een bestelling plaatst, worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling, houdt in dat u de toepassing van onze leveringsvoorwaarden accepteert.

Dare La Luce Wijnen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

jongeren_en_alcohol.gif